Najnovejši dogodki in informacije

Aktualno

NOVO V NAŠI PONUDBI: Terapija s pomočjo konj

AKTIVNOSTI IN TERAPIJE S POMOČJO KONJ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI IN OSTALO POPULACIJO

Na Konjeniškem klubu Velenje smo z dnem 1. 2. 2018 pričeli z aktivnostmi in terapijami namenjene osebam, ki imajo učne težave, vedenjske motnje, motnje v duševnem razvoju, motnje v zaznavi čutil, socialno čustvene motnje, gibalno ovirane osebe, slepi, gluhi, osebe z motnjami hranjenja, osebe z depresijo, starostniki, osebe z downovim sindromom, osebe z motnjo avtističnega spektra (avtizem), itd. V sodelovanju s starši (odvisno od starosti in potrebe) organiziramo druženje otrok s posebnimi potrebami s konji (cca 30-40min).

Prvi obisk je namenjen spoznavanju otrokovega odziva na konja. Starši predstavite, kaj želite za svojega otroka, mi pa vam povemo, kaj od tega vam lahko ponudimo. Če najdemo skupno pot, se dogovorimo za nadaljevanje.Otrokom s posebnimi potrebami dajemo možnost, da se družijo s konji, se jih dotikajo, jih čistijo, vodijo po maneži, jih zajahajo.

Konj ima v terapijah vlogo soterapevta, bitja, ki se odziva in komunicira, ne obtožuje in se ne posmehuje, motivira, uči, navdihuje, pomaga pri upoštevanju pravil in omejitev...

Terapije s konji izvajamo na tleh in na konju. Praviloma terapij nikoli ne začnemo na konju, pač pa je uporabnik najprej deležen dela s konjem na tleh in ob konju, šele nato na konju. Pogosto se zgodi, da uporabniki sami nimajo želje ali pa imajo celo strah pred živaljo in tovrstno terapijo, medtem ko so starši mnenja, da bi tovrstna terapija otroku koristila. V primeru strahu pred konjem uporabnika nikoli ne silimo na konja, vendar mu damo na razpolago več časa in srečanj, da konja spozna in ga sprejme. Pomembno za starše je dejstvo, da pri nas ne slepimo z obljubami o čudežnih ozdravitvah uporabnikov, smo pa zagovorniki dejstva, da terapije s konji pomagajo človeku pri napredku na več področjih in pri izboljšanju kvalitete življenja. Zaželeno je, da so starši in spremljevalci uporabnikov v času terapij odsotni, saj delo le tako poteka nemoteno, le tako se uporabnik lahko osredotoči na konja in terapevta. Izkušnje kažejo, da prisotnost staršev in spremljevalcev v času izvajanja terapij moti pozornost uporabnika na ali ob konju. V času izvajanja terapij se lahko kot starš ali spremljevalec sprehodite v bližnji okolici (narava, gozd, travniki) ali si preprosto vzamete čas za kavico. Čas trajanja posameznih terapij varira glede na zmožnost koncentracije in motiviranosti
posameznika. Terapije se izvajajo individualno in sta vedno vključeni dve odrasli osebi s strani kluba, kateri imata dovoljenje za izvajanje terapij. Terapije in aktivnosti izvaja usposobljena terapevtka Marinka Drev, po izobrazbi diplomirana socialna delavka, zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Cena terapije znaša 35 € (individualno), za skupino je cena po dogovoru.

 

Konjeniški klub Velenje
Predsednik
Robert SKAZA

Kontakt

Škale 111, 3320 Velenje

+386 (0)41 731 000

info@kk-velenje.si


TRR: SI56 0242 6001 8292 212